Viden / Udine

Sobota/sabato 31.10.2009

Programa ob evropskem dnevu jezikov je nastal iz sodelovanja številnih kulturnih delavcev iz videnske pokrajine na pobudo prof. Silvane Schiavi Facchin. Pobudo je podprla in gostila Občina Viden. V Loži Lionello so se prepletali  furlanščina, slovenščina in nemščina: glasbeni, vokalni in pesniški nastopi ter izložba založniške dejavnosti treh manjšinskih skupnosti so pritegnili pozornost lepega števila ljudi.

Il programma è nato dalla collaborazione di numerosi operatori cultuali della provincia di Udine su iniziativa della prof. Silvana Schiavi Fachin.L’iniziativa ha avuto luogo con il sostegno del comune di Udine.Sotto la Loggia del Lionello si sono sentiti il friulano, lo sloveno e il tedesco: gli interventi musicali, vocali e poetici nonché la mostra dell’attività editoriale delle tre comunità linguistiche hanno attirato l’attenzione di un folto pubblico.

Pieghevole Dan evropskih jezikov

[nggallery id=24]