Zlate roke - Mani d'oro

Zlate roke je ime projekta, ki je bil namenjen valorizaciji jezikovne dediščine glavnih delovnih dejavnosti prebivalcev slovenskega prostora od Kanalske doline do Idarske  skozi Rezijo, Terske, Karnajske in Nediske doline, je postal zakladnica spominov, zgodb preteklih življenj, zdaj pozabljenih besed … To ni le video atlas poklicev in dejavnosti preteklosti, je pripoved o načinu življenja, ki ne obstaja več, in tudi o jeziku in izgubljenih izrazov, ki ostajajo dediščina številnih muzejev, posejanih po dolinah.

Mani d’oro è il nome del progetto che  prevedeva il recupero e la valorizzazione del patrimonio linguistico delle principali attività lavorative degli abitanti della area slovena dalla Val Canale alla Valle del Judrio passando per Resia valli del Torre e Cornappo e Natisone ed è diventato uno scrigno di ricordi, racconti di vite passate, parole ormai dimenticate…Non è solo un video atlante dei mestieri e delle attività del passato, è il resoconto di un modo di vivere che non c’è più e anche di una lingua e di modi di dire che si stanno perdendo, che rimangono patrimonio  dei tanti musei sparsi nelle valli.

Progetto/Projekt Zlate roke Realizzato con il contributo della Regione FVG – L.R. n.26/2007 -art.22, c.3 Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) / Pripravljeno s prispevkom Dežele FJK – DZ 26/2007 – 3.odstavek, ćlen 22 (Deželna pravila o varstvu slovenske jezikovne manjšine).

presentazione del progetto | predstavitev projekta

16.12.2023
ore | ob 12.00 San Leonardo | Svet Lienart
ore | ob 18.00 Savogna | Sauodnje
in collaborazione con i comuni di San Leonardo e Savogna
v sodelovanje: občina Svet Lienart, občina Sauodnje

17.12.2023
ore | ob 15.00 Ugovizza | Ukve
in collaborazione con | v sodelovanju z Središče Planika

vabilo/invito

video atlas