Slovenski jezik

Jezik je najvidnejši razpoznavni znak skupnosti. Omogoča nam, da poimenujemo stvari okrog nas, da izražamo svoje misli in čustva, da gradimo svoj odnos do sveta.
Raznolikost slovenskega jezika in njegovih narečij je veliko bogastvo, ki že dolgo časa vzbuja pozornost jezikoslovcev, na njegove različne pojavnosti pa se vseskozi usmerja tudi pozornost naših organizacij in posameznikov.
V tem razdelku, ki ga bomo še dopolnjevali, prinašamo nekaj člankov in razprav o našem jeziku, v katerih objavo so avtorji privolili.

La lingua è l’aspetto che maggiormente contraddistingue una comunità. Essa ci permette di dare un nome alle cose che ci circondano, di esprimere opinioni e sentimenti, di costruire il nostro rapporto con il mondo.
La varietà della lingua slovena e dei suoi dialetti è una grande ricchezza che da tempo attira l’interesse dei linguisti, i suoi diversi aspetti sono anche oggetto di attenzione da parte delle nostre associazioni e di singoli cultori.
In questa sezione che andremo implementando abbiamo raccolti alcuni studi e articoli gentilmente concessi dagli autori.

NASTAJANJE KRAJEVNIH KNJIŽNIH JEZIKOV PRI SLOVENCIH V FURLANIJI
Roberto Dapit (Slovenski knjižni jezik: aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje, Obdobja vol. 20, 2003 pp.301-312)

SLOVENSKI JEZIK V NADIŠKIH DOLINAH
Živa Gruden (Valli del Natisone / Nediške doline, Cooperativa Lipa editrice, 2000)

LA LINGUA SLOVENA NELLE VALLI DEL NATISONE
Živa Gruden (Valli del Natisone / Nediške doline, Cooperativa Lipa editrice, 2000)

ZAKAJ JE NADIŠKO NAREČJE V ITALIJI SLOVENSKO NAREČJE
Fran Ramovš (Jezikovni zapiski, 26, Založba ZRC 2020, pp.219-223)

[bsf-info-box icon=”Defaults-book” icon_size=”80″ icon_color=”#1e73be” icon_animation=”fadeInUp” title=”Kako beremo | Guida alla lettura” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.iskbenecija.eu%2Fattivita-dejavnost-2%2Fslovenski-jezik%2Fzgodovina%2F|title:Zgodovina|target:%20_blank|” hover_effect=”style_2″ pos=”top”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-pencil” icon_size=”80″ icon_color=”#1e73be” icon_animation=”fadeInUp” title=”Publikacije | Pubblicazioni” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.iskbenecija.eu%2Fattivita-dejavnost-2%2Fslovenski-jezik%2Fpublikacije-sj%2F|title:Publikacije%20%E2%80%93%20SJ|target:%20_blank|” hover_effect=”style_2″ pos=”top”][/bsf-info-box]