Pravljce - Racconti

V teku let se je na Inštitutu v okviru raznih projektov nabralo kar nekaj zanimivih posnetkov, iz katerih lahko spoznate ne le naše delovanje, temveč tudi splošni družbeni in kulturni utrip Benečije, Rezije in Kanalske doline, še živo ljudsko izročilo in druge značilnosti, zaradi katerih je ta prostor še posebej zanimiv in enkraten.
Nel corso degli anni l’Istituto ha raccolto, nell’ambito dei vari progetti, anche una serie di registrazioni che illustrano non solo la nostra attività, ma anche la vita degli Sloveni della fascia confinaria, da Prepotto alla Valcanale, le ricche tradizioni ancora in vita e altre peculiarità che rendono questo territorio interessante e unico.
incontrocalabria2009-10