INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO

Inštitut za slovenko kulturo je bil ustanovljen leta 2006 z namenom, da se koordinirano in bolj učinkovito spopadejo z vprašanjem utrjevanja, uveljavljanja in promocije slovenskega jezika in kulture. Obenem pa si bo prizadeval promovirati slovenski jezik in kulturo tudi v sosednjem furlanskem in italijanskem okolju. Pokriva vse obmejno obmocje, kjer so Slovenci naseljeni od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. Težišce delovanja Inštituta je na utrjevanju in širjenju slovenskega jezika med samimi pripadniki slovenske manjšinske skupnosti in v širšem okolju.

Presepi – Jaslice -Špietar | San Pietro al Natisone | SMO 15.12.2019 ob | alle 9.00

DEVETICA BOŽIČNA V NEDIŠKIH DOLINAH -Špietar | San Pietro al Natisone Beneška galerija | SMO 12.12.2019 ob | alle 19.00

Concerti di Natale – Božični koncerti – Concierts di Nadâl – 07 / 14 / 15 dicembre 2019

L’ANTICA ARTE DELLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA – SMO, 27.10.2019_alle_ob 15.30

Menu