INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO

Inštitut za slovenko kulturo je bil ustanovljen leta 2006 z namenom, da se koordinirano in bolj učinkovito spopadejo z vprašanjem utrjevanja, uveljavljanja in promocije slovenskega jezika in kulture. Obenem pa si bo prizadeval promovirati slovenski jezik in kulturo tudi v sosednjem furlanskem in italijanskem okolju. Pokriva vse obmejno obmocje, kjer so Slovenci naseljeni od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. Težišce delovanja Inštituta je na utrjevanju in širjenju slovenskega jezika med samimi pripadniki slovenske manjšinske skupnosti in v širšem okolju.

BENEČIJA GOR IN DOL – SU E GIÙ – SÙ E JÙ – HIN UND HER – UP & DOWN

Chiusura estiva-Poletni urnik

Letni kino v Špietru , 5.07.2019 in 6.07.2019 ob 21.00

POTI LJUDSKEGA PETJA , 21.06.2019 ob 18.00

Menu