Inštitut za slovenko kulturo je bil ustanovljen leta 2006 z namenom, da se koordinirano in bolj učinkovito spopadejo z vprašanjem utrjevanja, uveljavljanja in promocije slovenskega jezika in kulture. Obenem pa si bo prizadeval promovirati slovenski jezik in kulturo tudi v sosednjem furlanskem in italijanskem okolju. Pokriva vse obmejno obmocje, kjer so Slovenci naseljeni od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. Težišce delovanja Inštituta je na utrjevanju in širjenju slovenskega jezika med samimi pripadniki slovenske manjšinske skupnosti in v širšem okolju.

  INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO

L’Istituto per la cultura slovena è stato costituito nel 2006 con l’intento di coordinare e affrontare con maggiore efficacia ed incisività la questione del consolidamento e della promozione della lingua e cultura slovena e nel contempo promuovere la lingua e cultura slovena nell’area friulana e italiana. Copre, con la sua attività, tutto il territorio della fascia confinaria con la Slovenia dove sono tradizionalmente presenti gli Sloveni, dalla Val Canale e Resia alle Valli del Torre e del Natisone. L’asse principale dell’attivita’ dell’Istituto e’ orientato al consolidamento e alla diffusione della lingua slovena sia tra i membri della comunità slovena stessa che in un ambiente più vasto.

Giornate europee del patrimonio Dnevi evropske kulturne dedišcˇine European Heritage Days 2020 – d|dal 26.9. do|al 10.10.2020 15 zgodb za 15 dni od Bele do Nediže 15 storie per 15 giorni dal Fella al Natisone

Pravljice in legende_Racconti e leggende – 26.9.2020 17.00 Mašera | Masseris Muzej Varha Matajura | Museo della gente del Matajur

Fabrizio Podorieszach PIANTE | RASTLINE – Špietar | San Pietro al Natisone, 18.9.2020 ob | alle 18.00 Beneška galerija

le nostre valli attraversate dalla guerra 1915-1918 vojska v naših dolinah SMO – ŠPIETAR – SAN PIETRO AL NATISONE 27.6.2020 ob_alle 11.00

Menu