COMUNITÀ MINORITARIE - MANJŠINSKE SKUPNOSTI

V letih 2007-2016 je skupina članov Inštituta za slovensko kulturo obiskala manjšinske skupnosti v različnih italijanskih deželah, da bi se seznanili z njihovim položajem in spoznali njihove dejavnosti. Pot nas je vodila od Okcitancev v Piemontu do Grkov in Albancev v Kalabriji, Apuliji in na Siciliji. Spoznali smo Sardince in katalonsko oazo v Algheru, življenje Nemcev na Južnem Tirolskem in prisluhnili pesmi ladinskih otrok v S. Martino in Val Badia, se sprehodili med dvojezičnimi napisi v hrvaških vaseh v Molizu, se seznanili z delovanjem urada za spodbujanje franko-provansalščine v Aosti, si ogledali muzej valserskih vasi, obiskali Cimbre in Mokene …

Posamezne reportaže z obiskov so na razpolago v tem razdelku.

Negli anni 2007-2016 un gruppo di membri sell’Istituto per la cultura slovena ha visitato le comunità linguistiche minoritarie delle varie regioni italiane, per conoscere la loro situazione e scoprire le loro attività. I viaggi si sono estesi dagli Occitani del Piemonte fino ai Greci e agli Albanesi della Calabria, della Puglia e della Sicilia. Abbiamo conosciuto i Sardi e l’oasi catalana di Alghero, la vita dei Tedeschi del Sud Tirolo, il canto dei bambini ladini di S. Martino in Val Badia, abbiamo passeggiato tra le scritte bilingui nei paesi croati del Molise, preso atto dell’attività dello sportello franco-provenzale di Aosta, visitato il museo dei paesi Walser, incontrato i Cimbri e i Mocheni…

In questa sezione si trovano i reportage delle varie visite.