Inštitu za slovensko kulturo skupaj z beneškimi društvi

bomo prisoten v Ljubljani
na sejmu Alpe–Adria: Turizem in prosti cas
od: 26. do 29. januarja 2012
kot Slovenci Videnske pokrajine, od Kanalske doline do Rezije preko Terskih dolin do Nediskih
MI SMO TU(rizem)…
Pridi v Furlanijo, v kraje pod Matajurjem, Mužci, Kaninom in Mangartom,
kjer ohranjamo slovenske korenine in besedo
ter se prizadevamo za obogatitev in povezovanje čezmejnega prostora.

Za spoznat kulturne posebnosti nasih dolin vas cakamo na sejmu.

Meja