Špietar, Slovenski kulturni center
petek, 1. junija, ob 17.00
DELAVNICA NA TEMO FRAZEMOV
Razvežimo jezik!

kaj je Razvezani jezik?
frazemi, stalne besedne zveze
predstavitev spletnega in tiskanega slovarja žive slovenščine
primeri / branje iz uradnega in neuradnega slovarja,
zbiranje lokalnih fraz, jezikovnih posebnosti
srečanje bo vodila Alenka Pirman

Institut za slovensko kulturo
KD PoBeRe _ KD Ivan Trinko