KULTURNO DRUŠTVO REČAN CIRCOLO CULTURALE
vas vabi / vi invita
KAR JO PIEJE KUKUCA
JUNIJ 2012 V REČANSKI DOLINI
– “ZAPUOJMO JO NA SRED VASI
Seucè (Seuza-Grimacco)
sobota/sabato16.06 ob_alle 20.00 uri
Kulturni program:
• Mešani pevski zbor Recan/ coro Recan
• Vokalna skupina Snežet / gruppo vocale Snežet di Tolmino
• Beneško Gledališce s komedijo “Samice” / rappresentazione teatrale
• Beneške rimonike / fisarmonicisti delle Valli
Ce bo slavo vreme prireditev bo v telovadnici na Liesah / In caso di pioggia la manifestazione avrà luogo nella
palestra di Liessa
POHOD “ČEZ NAMIŠLJENO ČRTO”
nedieja/domenica 17.06 ob 9.00 uri passeggiata Topoluove-Livek
Je trieba se vpisat do/ Iscrizione entro il 12.06 (Sig.ra Mirella 0432 725045)
V Livku bo pieta Sv. Maša / A Livek S. Messa cantata dal coro Rečan

“KRIES” SV. IVANA – FALO’ DI SAN GIOVANNI
sobota/sabato 23.06
ob/alle 19.00 uri dol par Hloc v Mohorinovi gostilni vino z zejami/a Clodig
degustazione vino alle erbe (Bar Alla Posta)
ob/alle 21.00 uri na Lužah (Hostne) KRIES SV. IVANA /FALO’ a Costne
ob/alle 23.00 uri dol par Hloc v Juožolnovi gostilni pravce an stare
navade tele noci /a Clodig racconti legati alla notte di San Giovanni (Bar Alla
Cascata)