Slovensko stalno gledališče v Trstu bo tudi v tej sezoni prisotno v Benečiji. Bo, v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo, društvom Ivan Trinko in  društvom Rečan, ponudil gledalcem predstave za otroke že v jeseni in za odrasle spomladi.

Uvodna predstava 110 OKUSNIH LET v  nedeljo, 25.novembra ob 17.uri v slovenskem kulturnem centru v Šipetre bo tudi priložnost za predstavitev sezone. Igrajo igralka Lara Komar in strokovnjakinja za kraško kuhinjo Vesna Guštin v režij Sabrine Morena.  Kulinarično potovanje v čast 110 plodnih in intenzivnih let delovanja SSG-eja.

 Il  Teatro stabile sloveno di Trieste anche quest’anno proprorrà alcuni spettacoli. In collaborazione con l’Istituto per la cultura slovena, i circoli di cultura Ivan Trinko e Rečan, proporrà spettacoli per bambini in autunno e per adulti in primavera.

La presentazione della stagione avrà luogo domenica 25 novembre alle 17.00 presso il centro culturale sloveno di San Pietro al Natisone con lo spettacolo 110 OKUSNIH LET”, spettacolo teatrale con Vesna Gustin e Lara Komar per la regia di Sabrina Morena . E’ un percorso gastronomico tra gusti e sapori  per i 110 anni di intensa attività del Teatro Stabile sloveno.