Krajica Vida
SPEVOIGRA / SPETTACOLO MUSICALE-TEATRALE

Špeter / San Pietro al Natisone, 16.2.2013
ob / alle 18.00
Slovenski kulturni center / Centro culturale sloveno
Inštitut za slovensko kulturo /
Istituto per la cultura slovena
Glasbena matica – Špeter /
Centro musicale sloveno San Pietro al Natisone