VABILO INVITO

TISKOVNA KONFERENCA I CON FERENZA STAMPA

Špietar I San Pietro al Natisone SMO

sobota I sabato, 9.6.2018 ob I alle 10.30

PREDSTAVITEV POBUDE I PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

ALTERNATIVNE POVEZAVE – CONNESSIONI ALTERNATIVE – CON ESSIONS

ALTERNATIVIS – ALTERNATIVE VERBINDUNGEN – ALTERNATIVE CONNECTIONS