ONA & abstrAKTI

Dare Trobec (Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin)

Beneška galerija, Špietar | San Pietro al Natisone

v petek 5. maja ob 18. uri | venerdì 5 maggio, alle 18

otvoritev nove razstave | inaugurazione della mostra

razstava bo na ogled do | la mostra si potrà visitare fi no al 27.5.2023

v sodelovanju z in collaborazione con Društvo beneških umetnikov – Associazione artisti della Benecia

• vabilo | invito

• opis | presentazione