Beneška galerija, 20.07.2023 ob 18

Društvo beneških umetnikov | Associazione artisti della Benecia

Kobariški muzej | Museo di Caporetto


četrtek | giovedì, 20.7 – 20.8.2023

otvoritev razstave |  inaugurazione della mostra

29 MESECEV BOJEV OB SOČI

Razstava predstavlja kronološki pregled dogodkov na soški fronti med prvo svetovno vojno.

La mostra ci guida attraverso la cronologia di eventi accaduti sul fronte dell’Isonzo durante la Prima guerra mondiale.

predstavitev knjige |  presentazione del libro

ZGODBE NA POTI MIRU: ZAPISI S SOŠKE FRONTE (Fundacija Poti miru / ZRC SAZU)

Zapisi, ki temeljijo na zbranih in izbranih zgodbah s soške fronte (1915-1917) pripovedujejo o osebnih izkušnjah vojakov z obeh strani fronte, ki so jih zapisali v dnevnikih, pismih in spominih.

Le testimonianze della battaglia dell’Isonzo (1915-1917) ci raccontano l’esperienza personale dei soldati di entrambi gli schieramenti attraverso i diari, le lettere e i ricordi.


na ogled do 20.8.2023, vsak dan 10:00_13:00 – 14:30_17:30

aperta ogni giorno fino al 20.8.2023, 10_13 – 14.30_17.30

vabilo | invito

plakat | locandina