Muzej SMO bo letos vnovič gostil čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki ga med 16. in 22. oktobrom 2023 že štiriindvajsetič pripravlja Kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerskimi institucijami. Festivalsko popotovanje bo preželo več mest, najbolj intenzivno dogajanje pa bo postavljeno v goriški mesti na meji, kjer se bodo v bogatem programu predstavila dela uveljavljenih avtorjev, kot je letošnji gost, prejemnik nagrade Darko Bratina, Stefan Komandarev, pa tudi nabor skoraj 50 kratkometražcev festivalske sekcije Prvi Poleti. Te še naprej prežema želja predstaviti sveže, inovativne in eklektične kratke filme, ki težijo k odkrivanju novih filmskih govoric.Festival, ki sloni na vrednotah medkulturnega dialoga, je tudi del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Več informacij o festivalu in programu: www.poklonviziji.com.


Il Museo SMO ospiterà ancora una volta il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, che il Kinoatelje organizza dal 16 al 22 ottobre 2023 per la 24° volta in collaborazione con numerosi partner. La carovana cinematografica farà tappa in diverse città tra la Slovenia e l’Italia, ma il fulcro del programma si svolgerà nel lasso di tre giorni tra Nova Gorica e Gorizia. Durante il festival presenteremo le opere sia di autori affermati, come quelle dell’ospite di quest’anno, il vincitore del Premio Darko Bratina, Stephan Komandarev, nonché una selezione di quasi 50 cortometraggi raccolta nella sezione Primi Voli. Questa continua ad essere guidata dal desiderio di proporre freschi, innovativi ed eclettici cortometraggi di tutti i generi che tendono alla ricerca di nuovi linguaggi cinematografici.

Il festival, che si fonda sui valori del dialogo interculturale, rientra nel programma ufficiale della Capitale Europea della Cultura GO! 2025. Maggiori informazioni sul festival e il programma: www.poklonviziji.com.

SMO Krajinski in pripovedni muzej (Špietar) Nedelja, 22. 10. 2023 ob 18.00
SMO Museo di paesaggi e narrazioni (San Pietro al Natisone) domenica, 22/10/2023 alle 18

vabilo / invito

Poklon Maku Sajku

Z kratkim filmom Narodna noša se želimo pokloniti slovenskemu režiserju Maku Sajku, kultnemu cineastu, nekonvencionalnemu filmskemu umetniku, neodvisnemu ustvarjalcu, ki je vzpostavil nov filmski jezik in ustvaril filmsko zapuščino, v katero bomo še dolgo uperjali pogled. S svojimi deli je prehiteval svoj čas, odpiral teme, ki so aktualne še danes, in pri tem ni zanemarjal lepote posnetkov.

Narodna noša (Mako Sajko, 1975, 11′, SI, sub ita)

Posamezne politične usmeritve in režimi so narodno nošo v Sloveniji zlorabljali. Kljub temu, da so posamezni detajli slovenske narodne noše sposojeni iz nemških alpskih krajev, je vendar ohranila specifičnosti tega območja. Danes služi narodna noša kot turistična atrakcija.

Projekcija zmagovalnega filma sekcije Prvi Poleti, ki je prejel nagrado žirije (sub ita)

Abeceda upanja (Stefan Komandarev, 2003, 55′, BG, sub ita)

Osamelo gorato področje, lučaj od bolgarsko-grško-turške meje. Večina tamkajšnjega prebivalstva je v osemdesetih letih 20. stoletja prebegla v Turčijo, ko so si bolgarske oblasti prizadevale spreobrniti Turke v Slovane. Le redki so ostali. Film se osredinja na nekaj družin, krščanskih in muslimanskih, ter na težave, s katerimi se srečujejo pri šolanju otrok. Do edine preostale šole morajo vsako jutro prepotovati 140 kilometrov, tudi v močnem deževju in snegu. A šola sv. Cirila, ki jo obiskujejo bolgarski, turški in romski otroci, voznik šolskega kombija in lokalni zdravnik vzbujajo upanje, da je tudi sredi te zapuščene pokrajine mogoče sobivati.


 

Omaggio a Mako Sajko

Con il corto Abito nazionale renderemo omaggio al Mako Sajko, grande regista sloveno, artista cinematografico non convenzionale, autore indipendente che ha proposto un nuovo modo cinematografico di osservare la società. Ci ha lasciato un’eredità cinematografica dalla quale trarremo ispirazione ancora per molti anni avvenire. Era un visionario, che affrontava temi ancora oggi attuali e non trascurava la bellezza delle immagini in movimento.

Abito nazionale (Mako Sajko, 1975, 11′, SI, sub ita)

Alcuni regimi e orientamenti politici hanno abusato dell’abito tradizionale sloveno. Nonostante certi dettagli dell’abito tradizionale sloveno derivino dalle Alpi tedesche, esso ha conservato le specificità dell’area slovena. Oggi l’abito tradizionale funge da attrazione turistica.

Miglior corto Primi Voli (sub ita) Proiezione del miglior corto della sezione Primi Voli, che ha ricevuto il premio della giuria.

Alfabeto della Speranza (Stephan Komandarev, 2003, 55′, BG, sub ita)

Una zona montuosa isolata, a due passi dal confine bulgaro-greco-turco. La maggior parte della popolazione che inabitava quelle zone fuggì in Turchia negli anni ’80, quando le autorità bulgare tentarono di convertire i turchi in slavi. Ben pochi sono rimasti. Il film si concentra su diverse famiglie, cristiane e musulmane, e sui problemi che devono affrontare nell’educazione dei propri figli. Ogni mattina devono percorrere 140 chilometri per raggiungere l’unica scuola rimasta della zona, anche sotto forte pioggia e neve. Ma la scuola di San Cirillo, frequentata da bambini bulgari, turchi e rom, un autista di un furgone scolastico e un medico locale, ispirano la speranza che anche in mezzo a questo paesaggio desolato sia possibile vivere insieme.