Glas poezije je glas prostora
Pogled na poezijo v domačem slovenskem narečju in na nas
La voce della poesia è la voce del luogo
Uno sguardo sulla poesia nel dialetto sloveno locale e su di noi

predvajanjo v živo na | trasmesso in diretta su Radio Robida

sobota / sabato 02.12.2023 ob / alle 17.00
Topolove / Topolò, Grimacco, Juljova hiša
Srečanje s poezijo v beneškem in rezijanskem narečju / Incontro con la poesia dialettale della Benecia e della Val Resia
Marina Cernetig, Silvana Paletti, Claudia Salamant, Andreina Trusgnach, Margherita Trusgnach
sledilo bo družabno srečanje / segue convivio

nedelja / domenica 03.12 ob / alle 10.30
Špietar, Muzej SMO / San Pietro al Natisone, Museo SMO
“Glas poezije je glas kraja / La voce della poesia è la voce del luogo” video di Paolo Comuzzi
Okrogla miza “Poezija v narečjih par nas an drugje” / Tavola rotonda “La poesia dialettale da noi e altrove”
sodelovali bodo / con Manuel Cohen, Ivan Crico, Fabio Franzin, Irena Popov Novak
kurator in moderator / curatore e moderatore Michele Obit
(Poskrbljeno bo za simultano prevajanje/ L’incontro si svolgerà in traduzione simultanea)

vabilo/invito