otvoritev razstave / inaugurazione della mostra 
16.12.2023 ob / alle 18.00 
Beneška galerija, Špeter / San Pietro al Natisone 

ŠTEFAN TURK
čarobni svet ilustratorja
il magico mondo dell’illustratore

ob | alle 15.00
delavnica za otroke: spoznavamo in narišemo pravljične junake
laboratorio per bambini: incontriamo e disegniamo i personaggi delle favole

ob | alle 18.00
otvoritev razstave | inaugurazione della mostra

Štefan Turk, rojen v Trstu 13.02.1974, je diplomiral iz zgodovine umetnosti na tržaški univerzi. Vzporedno se je učil iz slikarstva pri priznanem tržaškem slikarju in pedagogu prof. Ninu Periziju. Obiskoval je tudi tečaj ilustracije na mednarodni šoli ilustracije v Sarmede pri Trevisu. Ukvarja se s slikarstvom, risbo, grafiko in ilustracijo ter poučuje likovno umetnost. Rasztavljal je v Italiji, Sloveniji in tujini Ilustracije redno objavlja v reviji Galeb, sodeloval je tudi z otorškimi revijami Ciciban, Zmajček in Mavrica.Ilustriral je 18 knjig.

Štefan Turk, è nato a Trieste il 13.02.1974. Si è laureato in storia dell’arte presso la facoltà di Lettere e filosofia di Trieste. Negli anni 1990, 91, 92 e 93 ho seguito i corsi estivi di pittura all’aperto sotto la guida dell’artista triestino prof. Nino Perizi. Ha frequentato un corso di illustrazione condotto da Svetlan Junakovič presso la Fondazione internazionale di illustrazione per l’infanzia di Sarmede ( TV ). Le sue illustrazioni vengono regolarmente pubblicate nella rivista per l’infanzia slovena “Galeb”, ha collaborato inoltre anche con le riviste slovene “Ciciban”, Mavrica” e “Zmajček”. Al momento ha illustrato 18 libri.

razstava bo odprta do | la mostra resterà aperta fino al 28.1.2024 • urnik | orario: vsak dan | ogni giorno 10.00_13.00 – 14.30_17.30

vabilo/invito