Slovenski kulturni dom, Špietar | San Pietro al Natisone 
ISK / ANPI - VZPI Benečija
v torek | martedì, 9.1.2024 ob | alle 18.00

TRSTA NE DAMO! Federico Tenca Montini
Jugoslavija in tržaško vprašanje 1945-1954
La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954

knjigo, ki je izšla tako v slovenščini kot v italijanščini, bo predstavil 
il libro, disponibile sia in edizione slovena che in edizione italiana, sarà presentato da Jože Pirjevec
Srečanje bo potekalo v slovenščini in italijanščini s simultanim povzemanjem v drugem jeziku 
L’incontro si svolgerà in sloveno e in italiano con sintesi simultanea nell’altra lingua

Njegovo delo se odlikuje po jasni razlagi in pozornosti do zapletenih implikacij subtilne diplomatske igre, v kateri so sodelovali nekateri najvidnejši politiki in veleposlaniki držav. Njegova študija dokončno razrešuje tako imenovano tržaško vprašanje, saj jo je Tenca Montini z raziskavo v vseh pomembnih arhivih analiziral z vseh možnih zornih kotov.
V njegovi interpretaciji se ponuja bralcu zapeljiva zgodba o uspešni diplomatski akrobaciji. Rezultat tega dela je pomemben za razumevanje in prekašanje boleče zgodovine Severnega Jadrana tudi zato, ker se zamere, ki izvirajo iz preteklosti v odnosih med Italijani ter Slovenci in Hrvati, še niso popolnoma razblinile. Brez te razjasnitve pa odnosi med sosednjimi državami ne bodo dosegli tiste vedrine, ki naj jim omogoča plodno sobivanje v skupnem evropskem domu.
(Jože Pirjevec, iz predgovora h knjigi)

Quali sono stati gli obiettivi della diplomazia jugoslava nella gestione della questione di Trieste, decennale disputa territoriale che ha costituito una delle principali controversie di politica estera europea nel secondo dopoguerra? Il volume, frutto di approfondite ricerche nei principali archivi dell’ex Jugoslavia, chiarisce finalmente aspetti che le numerose ricostruzioni finora esistenti hanno potuto soltanto ipotizzare congetturalmente. Il lavoro, che oltre all’ampia mole di documenti inediti si giova di una ricca bibliografia, si sviluppa in tre capitoli che prendono le mosse dai momenti di principale discontinuità della storia jugoslava nel periodo di riferimento: la liberazione di Trieste nel maggio 1945, l’espulsione dal Cominform nel 1948 e l’emanazione, l’8 ottobre 1953, della Nota bipartita, la decisione angloamericana di sciogliere il Territorio Libero di Trieste ripartendo le due Zone di cui era composto tra Roma e Belgrado.
(quarta di copertina)

vabilo / invito