SMO Slovensko multimedialno okno
sobota | sabato 23.03.2024 ob | alle 18.00 
DRUGI GLASOVI | ALTRE VOCI

PREDSTAVITEV ODPOVEDANA | PRESENTAZIONE RIMANDATA 

predstavitev dvojezične pesniške zbirke | presentazione della raccolta poetica bilingue 
Moj jezik v tvojih besedah | La mia lingua nelle tue parole (Mladika)

z avtorico Marianno Deganutti se bo pogovarjal Michele Obit 
con l’autrice Marianna Deganutti dialogherà Michele Obit

vabilo/invito

V soboto, 23. Marca, se bo v muzeju SMO v Špietru začel nov sklop dogodkov, posvečenih poeziji, z naslovom di Drugi glasovi | Altre voci. Predvidena so srečanja enkrat na mesec, organizira jih Inštitut za slovensko kulturo v sodelovanju z Združenjem Topolò Topoluove, saj se bo v poletnih mesecih nekaj srečanj zvrstilo prav v tej vasici občine Garmak, ki je toliko let bila prizorišče kulturnega dogodka Postaja Topolove | Stazione di Topolò.

Za začetek se bomo srečali z Marianno Deganutti, mlado raziskovalko, ki zdaj živi v Munchnu. Pred kratkim je pri tržaški založbi Mladika izdala knjigo poezij v slovenščini in italijanščini z naslovom Moj jezik v tvojih besedah | La mia lingua nelle tue parole. V pesmih obravnava tematike, ki so pomembne tudi za Benečijo (njen oče je iz Idarske doline), kot so meje, jezikov- na dediščina, odnos s staro mamo, pripadnico slovenske manjšine.

Inizia sabato 23 marzo nel museo SMO di San Pietro al Natisone un nuova rassegna dedicata alla poesia denominata Drugi glasovi | Altre voci. Il ciclo, che prevede un incontro al mese, è organizzato dall’Istituto per la cultura slovena in collaborazione con l’Associazione Topolò Topoluove, visto che nel periodo estivo alcuni incontri si terranno nel piccolo paese in Comune di Grimacco, scenario per tanti anni dell’evento culturale Stazione di Topolò | Postaja Topolove.

Il primo appuntamento è con Marianna Deganutti, giovane ricercatrice che attualmente vive a Monaco di Baviera. Ha da poco pubblicato un volume di poesie in sloveno e italiano intito-lato Moj jezik v tvojih besedah | La mia lingua nelle tue parole presso l’editore triestino Mladika. Le poesie trattano tematiche importanti per la Benecia (il padre è nativo della val Judrio) quali il confine, le eredità linguistiche, il rapporto con la nonna appartenente alla minoranza slovena.