SMO Slovensko multimedialno okno | nedelja 14.04.2024
Cikel slovenskega filma v Italiji (Kinoatelje)

Projekcija filma ZAJETI V IZVIRU - SLOVENSKI OTROCI LEBENSBORNA
Proiezione del film RACCOLTI ALLA FONTE - I BAMBINI SLOVENI DI LEBENSBORN
2023, 79' [SLO - sub ITA]

vabilo/invito

“Leta 1942 je bilo okrog trideset »rasno ustreznih« slovenskih otrok vključenih v zloglasni nacistični program Lebensborn, ki ga je zasnoval Heinrich Himmler in je bil namenjen širitvi arijske rase. Večina teh otrok je bila oddana v posvojitev nemškim parom, ki so bili vsaj na videz zvesti nacističnemu režimu. Protagonisti filma današnjemu svetu, ki je sredi novih vojn, v Ukrajini, v Afriki, na Bližnjem Vzhodu, sporočajo: »Največje žrtve vsake vojne, na obeh straneh, napadalca in napadenega, so otroci. Mir je največja vrednota.«Film tako ne prikazuje le pretresljive zgodbe med Nemčijo in Slovenijo na individualni in kolektivni ravni, pripoveduje tudi o ukradenih otrocih iz Ukrajine, pravi Maja Weiss: »Protagonisti v filmu, ne glede na nacionalno pripadnost, sporočajo, da so odpuščanje, kompromis, sprejemanje različnosti, solidarnost in ljubezen, pomembni za ohranjanje miru v svetu, ki ga je vedno manj.« Barvanje črno-belih fotografij in gibljivih podob daje pretresljivi zgodbi poseben pečat, gledalca opozarja, da se vojna ni dogajala le nekoč, ampak se dogaja tu in zdaj, pred nami in našimi očmi. Posebnost filma je tudi njegova tehnična izvedba v postprodukciji, saj gre za prvi v celoti arhivsko kolorirani slovenski celovečerni dokumentarni film.”

“Nel 1942 una trentina di bambini delle zone occupate della Slovenia considerati »razzialmente adatti« fu infatti sottoposta al famigerato programma nazista Lebensborn ideato da Heinrich Himmler per espandere la razza ariana. La maggior parte di questi bambini fu data in adozione a coppie tedesche, almeno apparentemente fedeli al regime nazista. I protagonisti del film vogliono però trasmettere al mondo odierno, dilaniato da nuove guerre in Ucraina, Africa, Medio Oriente ed altrove, questo messaggio: »Le vittime maggiori di ogni guerra, sia tra le fila degli aggressori che in quelle degli aggrediti, sono i bambini. La pace è il valore supremo.«
Il film dunque non racconta solamente questa storia sconvolgente – sia a livello individuale che collettivo – nei rapporti tra Germania e Slovenia durante la Seconda guerra mondiale, ma parla anche dei bambini “rubati” oggi in Ucraina, come afferma Maja Weiss: »Indipendentemente dalla loro nazionalità, i protagonisti del film ci dicono che il perdono, il compromesso, l’accettazione delle diversità, la solidarietà e l’amore sono di vitale importanza per il mantenimento della pace in un mondo sempre più irrequieto.«
La colorazione delle fotografie in bianco e nero e delle immagini in movimento conferisce alla straziante storia un valore speciale, rammentando allo spettatore che la guerra non è una cosa del passato, ma accade anche qui ed ora, davanti a noi e ai nostri occhi. La particolarità del film sta dunque anche nella sua esecuzione tecnica, dato che si tratta del primo documentario di lungometraggio sloveno con filmati d’archivio colorati in post-produzione.”