Beneška galerija • od | dal 5.4 do | al 4.5.2024
otvoritev | inaugurazione 5.4 ob | alle 17.00

TINA VOLARIČ • sosedje in tovariši | amici e compagni
SMO Slovensko multimedialno okno, ul./via Alpe Adria 73, Špietar/San Pietro al Natisone
vsak dan | ogni giorno 10.00 - 13.00 | 14.20 - 17.30 


••••••

sobota | sabato 27.4 ob | alle 18.00
DRUGI GLASOVI | ALTRE VOCI
predstavitev dvojezične pesniške zbirke / presentazione della raccolta poetica bilingue
Tina Volarič, Silenzi a più voci | Večglasne tišine

z avtorico se bo pogovarjal Michele Obit, ki je prevajalec knjige 
con l’autrice dialogherà Michele Obit, traduttore del libro
vabilo/invito