SMO Slovensko multimedialno okno
sobota | sabato 25.05.2024 ob | alle 18.00 
DRUGI GLASOVI | ALTRE VOCI

srečanje s pesnikom | incontro con lo scrittore Stefano Moratto
se bo pogovarjal | dialogherà Michele Obit

vabilo/invito
Stefano Moratto (Morsano al Tagliamento, 1964) že skoraj dvajset let živi v Vidmu.
Sodeloval je v pesniški skupini “Majakovski” ter v gibanjih “Usmis” in “Trastolons”.
Njegova dela v furlanščini vključujejo uspešna romana Donald dal Tiliment (2001, po njem je deželna postaja RAI posnela in predvajala istoimensko radijsko dramo ) in Kebar Krossé (2016, Massimo Somaglino je režiral in izvedel gledališko branje tega dela) ter pesniške zbirke Tons Trastolons, poets cence leç par une lenghe caraibiche (1998), Tananai (2001) in Isulis (2010). Iz leta 2022 je dolga povest v italijanščini, A zero G.

Stefano Moratto (Morsano al Tagliamento, 1964) vive a Udine da quasi vent’anni.
Ha fatto parte del gruppo di poesia “Majakovskij” e dei movimenti “Usmis” e “Trastolons”.
Tra le sue opere in friulano, i fortunati romanzi Donald dal Tiliment (2001, da cui l’omonimo radiodramma trasmesso da Rai Friuli Venezia Giulia) e Kebar Krossé (2016, da cui una lettura teatrale per la regia e l’interpretazione di Massimo Somaglino) e le raccolte di poesie Tons Trastolons, poets cence leç par une lenghe caraibiche (1998), Tananai (2001) e Isulis (2010). Del 2022 è il racconto lungo, in italiano, A zero G.

_
Sklop dogodkov, posvečenih poeziji, z naslovom Drugi glasovi | Altre voci. Predvidena so srečanja enkrat na mesec, organizira jih Inštitut za slovensko kulturo v sodelovanju z Združenjem Topolò Topoluove, saj se bo v poletnih mesecih nekaj srečanj zvrstilo prav v tej vasici občine Garmak, ki je toliko let bila prizorišče kulturnega dogodka Postaja Topolove | Stazione di Topolò.
rassegna dedicata alla poesia denominata Drugi glasovi | Altre voci. Il ciclo, che prevede un incontro al mese, è organizzato dall’Istituto per la cultura slovena in collaborazione con l’Associazione Topolò Topoluove, visto che nel periodo estivo alcuni incontri si terranno nel piccolo paese in Comune di Grimacco, scenario per tanti anni dell’evento culturale Stazione di Topolò | Postaja Topolove.