Topoluove | Topolò Juljova hiša
20.7.2024 ob | alle 18.00
DRUGI GLASOVI | ALTRE VOCI

predstavitev knjige | presentazione del libro Maurizio Benedetti
Fiori rossi dal treno (Kappavu)

z avtor se bo pogovarjal | dialogherà con l’autore Michele Obit

vabilo/invito 
Maurizio Benedetti vive ad Ara Grande, frazione di Tricesimo. A partire dal 2006 ha pubblicato cinque raccolte poetiche, le ultime tre sono state edite dalla casa editrice Kappavu di Udine. È direttore artistico del festival di poesia ‘PoetARE’, che si tiene annualmente ad Ara di Tricesimo. Scrive prevalentemente in italiano, a volte in friulano.
Maurizio Benedetti živi v kraju Ara Grande pri Tricesimu. Od leta 2006 do danes je objavil pet pesniških zbirk, zadnje tri so izšle pri založbi Kappavu v Vidnu. Je umetniški vodja pesniškega festivala ‘PoetARE’, ki poteka vsako leto v njegovem kraju. Piše predvsem v italijanščini, včasih tudi v furlanščini.
_
Sklop dogodkov, posvečenih poeziji, z naslovom Drugi glasovi | Altre voci. Predvidena so srečanja enkrat na mesec, organizira jih Inštitut za slovensko kulturo v sodelovanju z Združenjem Topolò Topoluove.
rassegna dedicata alla poesia denominata Drugi glasovi | Altre voci. Il ciclo, che prevede un incontro al mese, è organizzato dall’Istituto per la cultura slovena in collaborazione con l’Associazione Topolò Topoluove.