Publikacije_Pubblicazioni

Mi smo tu… tuka, izdë, kle, tle

Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra je v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom in Univerzo v Vidmu izdal publikacijo »Mi smo tu … tuka, … izdë, … kle, … tle«, ki v sliki in besedi predstavlja preteklost, sedanjost in bodocnost slovenske jezikovne skupnosti v videmski pokrajini. Besedila za dvojezicno publikacijo so prispevali Giorgio Banchig, Rudi Bartaloth, Marina Cernetig, Luisa Cher, Davide Clodig, Roberto Dapit, Bruna Dorbolò, Živa Gruden, Iole Namor, Luigia Negro, Michele Obit, Stefano Predan, Renzo Rucli, Riccardo Ruttar in Giorgio Ziffer. Različna poglavja so namenjena zgodovini, jeziku, šolstvu, kulturi, običajem, gospodarstvu, arhitekturi, literaturi, glasbi in perspektivam. Publikacija pa vsebuje tudi seznam vseh društev, organizacij, ustanov ter časopisov Slovencev v videmski pokrajini, nekaj strani pa je posvečenih tudi predstavitvi najbolj pomembnih praznikov, prireditev in običajev, zato da bi na ta način v obmejni predel videmske pokrajine privabili čim več turistov.