KOLEDA

Montefosca – Mersino – Rodda
Čarnivarh – Marsin – Ruonac
Stregna – Matajur – Azzida – Clodig
Sriednje – Matajur – Ažla  – Hlocje

Lusevera – Prossenicco – Cergneu
Bardo – Prosnid – Černjeja
 Tarcento – Canebola – Masarolis
 Čenta – Čenijebola – Mažarole

Rezija – Resia
Bila – San Giorgio