Kanalska dolina

Visarje

Il Santuario del monte Santo del Lussari/Sv. Višarje raggiungibile da Camporosso/Žabnice con la funivia e’ chiamato dei «tre popoli» in quanto luogo d’ incontro di popolazioni germaniche, slave e romanze.
Do svetišča na Višarjah je mogoče priti z žičnico iz Žabnic. Pravijo mu tudi svetišče »treh ljudstev«, ker se tam srečujejo pripadniki germanskih, slovanskih in romanskih narodov.

A Cave del Predil, in prossimità del lago omonimo, troviamo il Museo della tradizione mineraria sorto in seguito alla chiusura della locale miniera avvenuta nel 1991 ed il Museo storico militare
V Rablju se nahajata Rudarski muzej, ki je bil ustanovljen po zaprtju rudnika leta 1991, in Zgodovinski vojaški muzej.

Laghi di Fusine di origine glaciale si trovano ai piedi del Gruppo del Mangart. La valle dal 1971 è un’area protetta, con il nome di Parco naturale dei Laghi di Fusine.
Belopeški jezeri, ki jim  domačini pravijo Klanška jezera, sta ledeniškega izvora.  Dolina pod pogorjem Mangarta je od leta 1971 zaščitena z imenom Naravni Park Belopeških jezer.