Rezija

A  Prato la sede  del Parco Naturale delle Prealpi Giulie ha anche un centro visite attrezzato con foresteria.
Na  Ravanci ima sedež  Naravni park Julijskih Predalp,  z informacijskim centrom in prenočišči.

A Prato la chiesa di Santa Maria Assunta (già esistente come cappella nel 1098, l’attuale edificio è stato consacrato nel 1718), Chiesa del Calvario con le quattordici cappelle della Via Crucis (tutto il complesso fu edificato nel 1770). Il paese di Prato era un tempo chiamato Prato della Madonna proprio grazie all’antica chiesa di Santa Maria Assunta che fu anche meta di pellegrinaggi dai comuni vicini.
Na Ravanci cerkev Marijinega Vnebovzetja (kot kapela že leta 1098, sedanja stavba je bila posvečena leta 1718), Kalvarijska cerkev s štirinajstimi kapelicami Križevega pota (celota je bila zgrajena leta 1770). Nekoč so Ravanci v italijanščini pravili Prato della Madonna (Marijina raven) prav zaradi stare cerkve Marijinega Vnebovzetja, h kateri so romali iz sosednjih občin. Častili so lesen kip Marije Milosti iz leta 1535, delo Giacoma Martinija, ki je še ohranjen.

V vasi Solbica, kjer je še vedno ohranjen del tradicionalne vaške arhitekture ima sedež tudi Muzej brusačev;  ta poklic je bil značilen za to dolino in se je razširil ob koncu 18. stoletja.
A Stolvizza, dove si è conservata in parte l’architettura tradizionale vi troviamo il museo dell’arrotino, mestiere ambulante tipico della valle sviluppatosi intorno alla fine del 1700.

Stavoli di Sella Carnizza, testimoni dell’antica ed oramai abbandonata attività pastorale e la chiesa di Sant’Anna. E’ possibile anche mangiare qualcosa.
Il passo di Sella Carnizza collega la Val Resia alla valle di Uccea all’interno del parco Naturale delle Prealpi Giulie.
Planine na Karnici, ki pričajo o starodavni in danes že izumrli pastirski dejavnosti in cerkev sv. Ane. Tu je možno tudi nekaj pojesti. Karnica povezuje Rezijo z dolino Učije v okviru Naravnega parka Julijskih Predalp.