Božič 2008 siemanje

Božično požegnanje

Na Božic, če par kajšnim kraj, je ostala stara navada požegnovanja ciele hiše, klieti, solariju in hlievu. Tu no ponu se dene no malo uoglja an se paržge rože ki so ble požegnane na Rožinco. Gaspodar, al gaspodinja, zmole tu usakin prestoru »U imenu Očeta Snu in Svetega duha, Gospuod požegni našo hišo in našo domovino in use tiste, ki noter živjo« potle zmole Oče naš, Češčeno Marijo in hvala bogu.

Se požegna kar se runa mrak, trikrat, na Sveto nuoc, na zadnji dan lieta in za Svete trije kralje. Kajšni požegnavajo usako vičer samuo z rozami, kajšni pa – samuo na Svete trije kralje – an z žegnano uodo. Žegnana uoda ankrat je bla »frišna«, požegnana na viljo.

Zgleda pa de se je zgubila navada požegnanja tud ta po puoj, ki se je napravla z uodo zjutra na Svete tri kralje. »Buog an Sveti trie kralji požegnita naše puoje in senožeta«.

Na fotografijah lietošno požegnanje u Gorenjin Tarbij, na Sveto nuoc.