[ult_animation_block animation=”swing” animation_duration=”3″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”3″]

PUST - CARNEVALE

Slovenija - Slovenia

[/ult_animation_block]

Podgrad - Castelnuovo d’Istria

La fonte più antica sugli Škoromati è il divieto, pubblicato il 12 febbraio 1340 dal magistrato della città di Cividale, di uscire “in habiu scaramatte” senza il consenso del Gastaldo e del Consiglio cittadino. Il personaggio principale del gruppo è il kliščar, discendente diretto degli scaramatti, che con delle tenaglie in legno rincorre gli spettatori per prenderli e poi annerire loro il viso con la fuliggine. Altra figura importante è lo zgončar che, vestito di pelle di pecora, porta molti campanacci e un bel cappello fiorito; nel corteo sono una decina.

Najstarejši zapis o škoromatu najdemo v Čedadu, kjer je 12. februarja 1340 mestni magistrat objavil prepoved, po kateri se brez dovoljenja gastalda in mestnega sveta nihče ni smel pokazati na ulicah “in habiu scaramatte”. Glavni lik v pustni skupini in edini neposredni potomec nekdanjih scaramattov je kliščar, ki s kleščami lovi svoje žrtve in jih premaže s sajami po obrazu. Drug pomemben lik je zgončar, oblečen v ovčjo kožo, s piramidastim klobukom, okrašenim s papirnatimi rožami. V sprevodu jih je deset ali več, zvonce pa imajo pripete okrog pasu ter čez prsi in hrbet.

Lig

Le maschere tradizionali di Lig, con la loro ricca varietà di tipi e un originale rito di carnevale, nascono nei paesi sotto il Colovrat di Canale, la parte più occidentale della Slovenia, divisa dall’Italia dal fiume Iudrio. Le maschere di rame, del 19. secolo, sono: Bajarji (di bosso, di frumento, di piume), Ramauša, Ramašton, Braja. Le maschere in alluminio del secondo dopoguerra sono Le belle: gli Sposi, il Medico, il Gendarme e Le brutte: il Pust, le Pustice con il neonato, la scopa, la borsa, l’Arrotino, la donna che porta l’uomo nella Gerla, il Diavolo, la Scimmia e Do-Dai.

Tradicionalne liške maske z bogatim izborom likov in izvirnim pustnim obredjem so v davnini nastajale v vaseh pod Kanalskim Kolovratom, najbolj zahodnim delom Slovenije, ki ga z Italijo razdeljuje reka Idrija. Bakrene maske iz 19. stoletja so: BAJARJI (pušpanov, pšenični, petelinji), Ramauša, Ramašton, Braja. Maske, ki so nastale po drugi svetovni vojni so izdelane iz aluminijaste pločevine delimo jih na Ta lepi: Mladoporočena, Zdravnik, Žandar in Ta grdi: Pustje, Pustice z dojenčkom, z metlo, z vrečo, Rezjan, Žena, ki nosi moža v košu, Hudič, Opica, Daj-Dam.

Breginj - Bergogna

La maschera tradizionale del Breginjski kot, nella zona di Breginj in Slovenia, si chiama »Ta debew – quello grosso«. Il ta debew viene trasportato di giovedì grasso su una barella da giovani non sposati chiamati Gejži, Questo avvenimento segna così l’inizio del Carnevale.

Ta debew, stricu pust Ta debew pust je na pustni četrtek,te mladi neoženjeni pwbi (Gejži) wozjo ta debewega po Breginju v bareli ter oznanjajo začetek pustovanja v Breginju.

Cerkno

La laufarija di Cerkno ha origini antiche, ma è stata abbandonata dopo la grande guerra e ripresa nel 1956. I laufarji sono 25, portano maschere di legno e costumi particolari che caratterizzano i singoli personaggi. La prima domenica dopo capodanno appare il primo laufar, la domenica successiva due e così avanti fino alla domenica di carnevale, quando si svolge anche il processo contro il carnevale. La condanna a morte viene eseguita il martedì grasso.
Tra le figure ci sono alcune particolari che prendono nome dal materiale con cui è fatto il costume: cascami di lino, rami di abete e edera, piume, sacchi ecc.

Starodavna laufarija je v Cerknem po prvi svetovni vojni zamrla in je bila leta 1956 obnovljena. Laufarjev je 25 in predstavljajo različne like, nosijo lesene maske, larfe, in posebej za pust pripravljene obleke. Prvo nedeljo po novem letu se pojavi prvi laufar, naslednjo nedeljo dva in nato vedno več, vse do pustne nedelje, ko uprizorijo proces proti pustu in ga obsodijo na smrt. Usmrtitev nato izvedejo na pustni torek.
Med liki izstoapajo te terjast z obleko iz lanenih ostankov, ta ličnast, ta smrekov, ta bršljanast, ta perjev, ta žakljev in drugi.

Drežnica

Il pust di Drežnica, al quale partecipano solo i giovani celibi, è uno dei più noti in Slovenia. Si tratta di un rito antico di origine pagana. Le maschere di legno vengono intagliate dai giovani stessi che così tramandano la tradizione.

I belli e i brutti, assieme ad altre maschere, formano un corteo che il sabato di carnevale porta felicità e allegria a tutti gli abitanti. I belli visitano le case cantando e ballando e ricevendo in cambio doni e denaro. I brutti spaventano i bambini imbrattandoli con la cenere, le altre maschere movimentano il paese con scherzi e scenette.

Drežniški pust, pri katerem sodelujejo le neporočeni fantje, spada med bolj znana pustovanja v Sloveniji. Gre za starosvetno pustovanje poganskega izvora. Lesene maske izdelujejo fantje sami ter tako prenašajo živo kulturno dediščino iz roda v rod.
Ta lepi in ta grdi, ki na pustno soboto privabijo na plano domačine in številne obiskovalce, s še številnimi drugimi liki tvorijo sprevod, ki prebivalcem nosi srečo in veselje.
Ta lepi obiščejo vse hiše v vasi in s plesom in glasbo voščijo vsega dobrega, v zameno pa jih domačini obdarijo z dobrotami in denarjem. Najrazličnejši šemski liki medtem skrbijo, da na vasi ni dolgčas. Najznačilnejše maske drežniškega pustovanja, ta grdi, preganjajo otroke in jih posipajo s pepelom.